Sarana Olahraga

Fasilitas sarana olahraga,yaitu :
1) Lapangan Voli
2) Lapangan Basket
3) Lapangan Badminton